Dagmamma – regelverk og forskrifter

En dagmamma passer barn regelmessig på dagtid, gjerne hele dager mens foreldrene er på jobb. Barnet eller barna passes enten hjemme hos dagmammaen eller hjemme hos seg selv. Vanligvis er det snakk om barn under skolealder. En dagmamma er ingen pedagogisk virksomhet, i motsetning til en barnehage.

Dagmammaer må forholde seg til forskrifter og regelverk

Dersom du passer tre eller flere barn samtidig (inkludert egne barn) i mer enn ti timer i uken og tar betalt for det, vil krav om godkjenning i henhold til "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler" gjelde for din virksomhet. Her stilles krav til utforming og innredning, psykososiale forhold, rett til røykfrie omgivelser for barna, krav om muligheter til aktivitet og hvile.

For foreldre, praktikanter/au pair og dagmammaer gjelder det egne skatteregler for betalt barnepass.

Utdanning

I Norge er det ingen formelle kvalifikasjoner eller opplæring som kreves for å bli dagmamma.

Godkjenning

Hvis du ønsker å være dagmamma for tre barn eller flere (inkludert egne barn) og tilbyr ukentlig oppholdstid på ti timer eller mer regelmessig, må du ha godkjenning av kommunen.
Virksomheten skal ta hensyn til barns helse og trivsel. Det stilles blant annet krav til:

  • lokalenes utforming og innretning
  • muligheter for aktivitet og hvile
  • rengjøring og vedlikehold
  • inneklima


Hver enkelt kommune har ansvar for denne godkjenningen i forhold til dagmammaer.

Ansettelsesforhold

Enten er foreldrene arbeidsgivere, eller dagmammaen er selvstendig næringsdrivende. Det er mange forenklede regler for dagmammajobb i forhold til andre arbeidsforhold. Blant annet skal det ikke betales arbeidsgiveravgift og dagmammaen trenger ikke nødvendigvis registrere seg som selvstendig næringsdrivende i Brønnøysundregistrene.

Dagmamma.no 2023 | Dagmamma AS - Foretaksregisteret: 919 058 404 Kripos